Laman Utama

Pengurusan

Berita Koperasi

Hyper Rangkaian

Hubungi Kami

Borang Online

 

03-61366097 |   Telefon

Pengurusan

Anggota Lembaga

Juruaudit

Wargakerja

Carta Organisasi

Pembiayaan & Kredit

Pentadbiran

Teknologi Maklumat

Urusniaga

 

TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

AHLI JAWATANKUASA KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

 • PENGERUSI - Tn Hj Mohd Faizi bin Hj Aznam, PPN
 • SETIAUSAHA - Sdra Abd Rahim bin Mahad, AMN,PMC,PJK
 • AJK - Sdra Muhamad bin Saad,PJM
 • AJK - Sdra. Hj Ibrahim bin Talib, PPN
 • ALK - Sdra. Saleem bin Sulaiman
 • ALK - Sdra. Ab Rahman bin Abu Bakar,PPA
 • Peg Teknologi Maklumat - Sdri Shuhada bt Hj Abdullah

JAWATANKUASA KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

Skop dan Tanggungjawab

 • Memastikan infrastruktur ICT sentiasa memenuhi keperluan pengguna
 • Bertanggungjawab menyelenggara, membaikpulih dan menaiktaraf ke semua peralatan komputer
 • Keselamatan rangkaian komputer sentiasa diberi keutamaan supaya rangkaian berada di tahap memuaskan
 • Memastikan perkhidmatan laman erb Koperasi sentiasa dikemaskini dan boleh dicapai sepanjang masa
 • Memberi khidmat nasihat dan bantuan kepada kakitangan koperasi mengenai penggunaan peralatan dan perisian komputer

 

 

 

 

 
 
 

All Rights Reserved

Koperasi KOSPETA MALAYSIA BERHAD

nO. 10 & 12 Tingkat 1 Jalan 6/3A KM12

Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara 68100 Kuala Lumpur

No.Tel: 03-61366097 / 03-61360564 No Faks: 03-61384463

E-mail: kospeta66@gmail.com / kospeta@yahoo.com

Laman Web : www.kospeta.org