Laman Utama

Pengurusan

Berita Koperasi

Hyper Rangkaian

Hubungi Kami

Borang Online

 

03-61366097 |   Telefon

Menu Utama

Objektif & Kualiti

Misi & Visi

Aktiviti Pinjaman

Produk

Akta

Kejayaan Anggota

Kewangan

Soalan Lazim

Lokasi

 

KEWANGAN

AHLI JAWATANKUASA KECIL KEWANGAN

 • PENGERUSI - Sdra Ramli bin Kalil, PJK
 • SETIAUSAHA - Sdra Adnan bin Mat, AMW,BKM
 • AJK - Sdri Mariah bt Ahmad
 • AJK - Sdra Ab Rahman bin Abu Bakar,PPA
 • AJK - Sdra Shamsuddin bin Abd Rahman, PPW
 • AJK - Sdra Saleem bin Sulaiman

JAWATANKUASA KECIL

Skop dan Tanggungjawab

 • Membincang kedudukan kewangan koperasi
 • Menyedia,menyemak dan melaporkan kemajuan prestasi belanjawan
 • Memperaku perbelanjaan tabung-tabung
 • Pengurusan Akaun
 • Hal-hal Kewangan yang lain

Modal Syer

Dividen

Aset

Pelaburan

Bank

MODAL SYER

Setiap anggota hendaklah memiliki sekurang-kurangnya 180 unit syer dengan harga RM1.00 seunit. Ia boleh dibayar secara

ansuran melalui potongan gaji RM50.00 sebulan. Anggota-anggota adalah digalakkan menambahkan syer. Sehingga 31 Disember

2013 jumlah yuran keanggotaan terkumpul adalah bernilai RM65.14 juta dan syer RM5.22 juta.

[Kembali ke atas]

DIVIDEN

Keuntungan KOPERASI terus meningkat demi tahun.

 • Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 keuntungan bersih berjumlah RM3.54 juta dan telah mengeluarkan

  bayaran dividen sebanyak 6% Yuran dan 10% Syer

[Kembali ke atas]

ASET KOSPETA

Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2005, nilai harta tetap bersih Koperasi berjumlah RM20 juta yang terdiri daripada:

2 unit bangunan kedai/pejabat 4 tingkat di Pasar Borong Kuala Lumpur (Pejabat Koperasi)

5 unit apartment 4 tingkat di Taman Sri Kuching Fasa 4 Kuala Lumpur

3 unit bangunan Dwitasik Permaisuri

 

4 unit rumah kedai dan 6 unit apartment di Bandar Rawang Idaman

PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN

KEANGGOTAAN

PELABURAN

Pelaburan koperasi dikatogerikan dalam bentuk:

 • Saham Tak Siar Harga

 • Saham Terbitan Awam ( bagi saham baru dikeluarkan sahaja)

 • Saham Amanah

 • Simpanan Tetap

Institusi Pelaburan

 • Koperasi MCIS Berhad

 • MCIS ZURICH Berhad

 • Amanah Saham BSN

 • Bank Rakyat

 • Amanah Raya Berhad

 • AM Tabung Ittikal

 • Amanah Saham ANGKASA

 • Maybank Dana Yakin

 • Syarikal Takaful Malaysia Berhad

 • Plus Expressways Berhad

 • Uda Holdings Berhad

[Kembali ke atas]

BANK

Pelaburan koperasi dikatogerikan dalam bentuk:

 • Maybank Cawangan Selayang, Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur

 • Maybank, Jalan Tuanku Abdul Rahman Kuala Lumpur

 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
  Blok A, Lot 498-0-6 & 498-1-6 Tingkat Bawah & Satu
  Wisma Indah, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur

[Kembali ke atas]

 

 

 

All Rights Reserved

Koperasi KOSPETA MALAYSIA BERHAD

nO. 10 & 12 Tingkat 1 Jalan 6/3A KM12

Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara 68100 Kuala Lumpur

No.Tel: 03-61366097 / 03-61360564 No Faks: 03-61384463

E-mail: kospeta66@gmail.com / kospeta@yahoo.com

Laman Web : www.kospeta.org