Laman Utama

Pengurusan

Berita Koperasi

Hyper Rangkaian

Hubungi Kami

Borang Online

 

03-61366097 |   Telefon

Menu Utama

Objektif & Kualiti

Misi & Visi

Aktiviti Pinjaman

Produk

Akta

Kejayaan Anggota

Pembiayaan dan Kredit

Soalan Lazim

Lokasi

 

PEMBIAYAAN DAN KREDIT

AHLI JAWATANKUASA KECIL

 • PENGERUSI - Datuk Hj Azih bin Muda
 • SETIAUSAHA - Hj Ibrahim bin Awang
 • AJK - Ramli bin Kalil
 • AJK - Hj Adnan bin Mat
 • AJK - Hj Pissal bin Abu
 • AJK - Hj Abd Rahim bin Mahad
 • AJK - Muhamad bin Saad

Skop dan Tanggungjawab

 • Menimbang permohonan pinjaman anggota dan wargakerja
 • Mengkaji dan melaporkan kedudukan hutang Waham
 • Membincangkan prosedur dan syarat-syarat pinjaman dan proses berkaitan dengannya
 • Memperaku cadangan penambahbaikkan aktiviti kredit koperasi
 • Pemantauan dan penguatkuasaan Undang-undang dan garis panduan
 • Lain-lain tugas yang ditentukan oleh Anggota Lembaga

Aktiviti dan Pencapaian

1. Mengemaskini borang pemberian pinjaman dengan borang kebenaran penzahiran maklumat kredit individu (SPEKAR) dan pengesahan tindakan

    tatatertib supaya penilaian dapat dibuat sebelum kelulusan sesuatu pinjaman.

2. Koperasi mematuhi penguatkuasaan syarat potongan oleh Bank Negara dan Garis Panduan GP7A Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang mengarahkan

    setiap koperasi mematuhi kelayakan kelulusan permohonan pinjaman anggota tidak melebihi 60% daripada gaji hakiki.

3. Bekerjasama dengan pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumur dalam menyelesaikan masalah kakitangan "Keberhutangan Yang Berat" dengan

    membuat pengstrukturan semula hutang. Koperasi telah mematuhi syarat mendapatkan pengesahan kelayakan gaji daripada Unit Emolumen DBKL

    sebelum pemberian pembiayaan.

4.Mengenalpasti pinjama-pinjaman yang tidak berbayar dan mengambil tindakan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

 

[Kembali ke atas]

 

 

 

All Rights Reserved

Koperasi KOSPETA MALAYSIA BERHAD

No. 10 & 12 Tingkat 1 Jalan 6/3A KM12

Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara 68100 Kuala Lumpur

No.Tel: 03-61366097 / 03-61360564 No Faks: 03-61384463

E-mail: kospeta66@gmail.com

Laman Web : www.kospeta.org