Laman Utama

Pengurusan

Berita Koperasi

Hyper Rangkaian

Hubungi Kami

Borang Online

 

03-61366097 |   Telefon

Pengurusan

Anggota Lembaga

Juruaudit

Wargakerja

Carta Organisasi

Pembiayaan & Kredit

Pentadbiran

Kewangan

Urusniaga

 

PENTADBIRAN

AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN ORGANISASI, SUMBER MANUSIA, RISIKO DAN KOMPETENSI

 • PENGERUSI - Datuk Hj Azih bin Muda
 • SETIAUSAHA - Hj Adnan bin Mat
 • AJK - Ramli bin Kalil
 • AJK - Hj Ibrahim bin Awang
 • AJK - Dr. Hj Soeb bin Pawi
 • AJK - Hj Saleem bin Sulaiman
 • AJK - Hj Abd Rahim bin Mahad

Skop dan Tanggungjawab

 • Bertanggungjawab kepada pengurusan Organisasi Kospeta
 • Urusan Perjawatan
 • Pengurusan prestasi dan kompetensi
 • Kenaikan pangkat
 • Tatatertib
 • Kemudahan dan anugerah
 • Penguatkuasaan Undang-Undang/ Akta/ Peraturan/UUk/Aturan dan Garis Panduan
 • Kajian dan semakan Undang-Undang
 • Kesan risiko ke atas aktiviti
 • Lain-lain yang berkaitan ditentukan oleh Anggota Lembaga

Aktiviti dan Pencapaian

1. Mengemukakan laporan nisbah pembayaran balik hutang (DSR) setiap suku tahun kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

2. Menggunakan Modul DKOOP Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi menyampaikan maklumat berkaitan anggota Lembaga, Jawatankuasa Audit Dalaman, Wargakerja dan pekara-pekara yang berkaitan dengan laporan kewangan.

3. Melaksanakan penggunaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) dan menghantar penyata dan bayaran setiap tiga bulan sekali kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

4.Penggunaan sistem e-fail

 

 

AHLI JAWATANKUASA PENYELIDIKKAN, PENERBITAN DAN PROMOSI (4P)

 • PENGERUSI - Hj Pissal bin Abu
 • SETIAUSAHA - Hjh Mariah bt Ahmad
 • AJK - Muhamad bin Saad
 • AJK - Hj Mohd Faizi bin Hj Aznam
 • AJK - Hj Ibrahim bin Talib

Skop dan Tanggungjawab

 • Kajian beban tugas oleh pegawai dan wargakerja
 • Merancang program kursus,latihan wargakerja, Anggota Lembaga dan anggota
 • Melaksanakan aktiviti R&D
 • Menyediakan pelbagai pelan untuk peningkatan keyakinan anggota dan wargakerja
 • Pengurusan manual prosedur kerja dan fail meja
 • Merangka pelan strategik KOSPETA
 • Menyediakan majalah,buletin,siaran dan promosi
 • Pelaksanaan SOP dan KPI
 • Lain-lain yang ditetapkan oleh Anggota Lembaga

Aktiviti dan Pencapaian

1. Mengumpul dan menyediakan maklumat bagi menerbitkan majalah kospeta pada setiap tahun.

2. Bekerjasama dengan Kesatuan ANULAE Semenanjung Malaysia dalam menjalankan kempen keanggotaan.

3. Mengaturkan seminar pendidikan dan kempen keanggotaan di seluruh semenanjung.

 

 

 

 

 
 
 

All Rights Reserved

Koperasi KOSPETA MALAYSIA BERHAD

No. 10 & 12 Tingkat 1 Jalan 6/3A KM12

Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara 68100 Kuala Lumpur

No.Tel: 03-61366097 / 03-61360564 No Faks: 03-61384463

E-mail: kospeta66@gmail.com

Laman Web : www.kospeta.org