Laman Utama

Pengurusan

Berita Koperasi

Hyper Rangkaian

Hubungi Kami

Borang Online

 

03-61366097 |   Telefon

Menu Utama

Objektif & Kualiti

Misi & Visi

Aktiviti Pinjaman

Produk

Akta

Kejayaan Anggota

Kewangan

Soalan Lazim

Lokasi

 

SOALAN LAZIM

1.Bagaimanakah cara untuk menjadi anggota KOSPETA?

2.Berapa lamakah proses kelulusan menjadi keanggotaan KOSPETA?

3.Berapa lamakah anggota yang telah mendaftar boleh meminjam

4.Berapakah jumlah pinjaman yang boleh dibuat bagi anggota yang telah membayar syer selama 6 bulan?

5.Bagaimanakah kelayakan untuk mendapat pinjaman berjamin secara maksima?

6.Selain pinjaman berjamin, apakah pinjaman-pinjaman lain yang boleh diperolehi?

7.Bolehkah seseorang anggota yang telah membuat pinjaman di mana tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun, tetapi ingin menyelesaikan bayaran tersebut lebih awal daripada tempoh yang telah ditetapkan?

8.Adakah Koperasi menyediakan dermasiswa atau apa-apa sumbangan bagi kecemerlangan anak-anak dan bagaimanakah saya hendak mendapatkan dermasiswa tersebut sekiranya anak saya memperolehi keputusan yang memenuhi syarat-syarat KOSPETA?

9.Bilakah seseorang keanggotaan menerima dividen tahunan?

10.Berapakah jumlah dividen yang tertinggi dibayar oleh KOSPETA kepada anggota?

 

1.Bagaimanakah cara untuk menjadi anggota KOSPETA?
Mengisi borang yang telah disediakan melalui kawasan atau terus ke Ibu Pejabat Koperasi KOSPETA

2.Berapa lamakah proses kelulusan menjadi keanggotaan KOSPETA?
Proses kelulusan menjadi anggota KOSPETA tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Kerja yang diadakan 2 kali sebulan.

3.Berapa lamakah anggota yang telah mendaftar boleh meminjam
Anggota yang telah mendaftar boleh membuat pinjaman setelah 6 bulan menjadi anggota dan memiliki syer sekurang-kurangnya 180 unit atau bersamaan RM 180.00.

4.Berapakah jumlah pinjaman yang boleh dibuat bagi anggota yang telah membayar syer selama 6 bulan?
Pinjaman akan diluluskan bergantung kepada jumlah syer yang dimiliki dan memenuhi syarat-syarat pinjaman.

5.Bagaimanakah kelayakan untuk mendapat pinjaman berjamin secara maksima?
Kelayakan anggota diambilkira berdasarkan 15 bulan gaji + jumlah syer terkumpul dan ditolak amaun jaminan yang ada serta tertakluk kepada kelayakan penjamin. Syer yang dimiliki oleh anggota sekurang-kurangnya 9000 unit atau RM 9,000.00 melayakkan untuk mendapat pinjaman maksima.

6.Selain pinjaman berjamin, apakah pinjaman-pinjaman lain yang boleh diperolehi?
Koperasi telah menyediakan 22 jenis pinjaman termasuk pinjaman berjamin dan anggota layak membuat semua pinjaman serentak selagi ada kelayakan dan boleh dibuat potongan melalui gaji kecuali pinjaman 90% syer dan pinjaman segera.

7.Bolehkah seseorang anggota yang telah membuat pinjaman di mana tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun, tetapi ingin menyelesaikan bayaran tersebut lebih awal daripada tempoh yang telah ditetapkan?
Boleh.

8.Adakah Koperasi menyediakan dermasiswa atau apa-apa sumbangan bagi kecemerlangan anak-anak dan bagaimanakah saya hendak mendapatkan dermasiswa tersebut sekiranya anak saya memperolehi keputusan yang memenuhi syarat-syarat KOSPETA?

9.Bilakah seseorang keanggotaan menerima dividen tahunan?
Dividen tahunan akan dibayar selepas mendapat kelulusan dalam Mesyuarat Agung Tahunan.

10.Berapakah jumlah dividen yang tertinggi dibayar oleh KOSPETA kepada anggota?
Dividen yang tertinggi dibayar pada masakini adalah sebanyak 6.2%

 

 

 

 

 
 

All Rights Reserved

Koperasi KOSPETA MALAYSIA BERHAD

nO. 10 & 12 Tingkat 1 Jalan 6/3A KM12

Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara 68100 Kuala Lumpur

No.Tel: 03-61366097 / 03-61360564 No Faks: 03-61384463

E-mail: kop.peta@streamyx.com / kospeta@tm.net.my

Laman Web : www.kospeta.org