Laman Utama

Pengurusan

Berita Koperasi

Hyper Rangkaian

Hubungi Kami

Borang Online

 

03-61366097 |   Telefon

Pengurusan

Anggota Lembaga

Juruaudit

Wargakerja

Carta Organisasi

Pembiayaan & Kredit

Pentadbiran

Kewangan

Urusniaga

 

PELABURAN DAN URUSNIAGA

AHLI JAWATANKUASA PERNIAGAAN, PELABURAN,PELANCONGAN DAN TUGAS-TUGAS KHAS

 • PENGERUSI - Datuk Hj Azih bin Muda
 • SETIAUSAHA - Hj Adnan bin Mat
 • AJK - Ramli Kalil
 • AJK - Hj Pissal bin Abu
 • AJK - Hj Ibrahim bin Talib
 • AJK - Hj Abd Rahim bin Mahad
 • AJK - Muhamad bin Saad

Skop dan Tanggungjawab

 • Memutuskan apa-apa cadangan berkaitan perniagaan dan pelaburan
 • Melaksanakan cadangan aktiviti sepertimana kehendak Undang-undang Kecil
 • Menimbang dan meluluskan segala urusan yang berkaitan pinjaman pengguna dan urusniaga kospeta
 • Membincang,menimbang,mengkaji dan mengsyorkan peluang perniagaan baru
 • Mengkaji skop dan had pelaburan koperasi
 • Merancang program pelancongan dan usahasama
 • Cadangan pemilikan dan penjualan aset
 • Lain-lain yang ditetapkan oleh Anggota Lembaga

Aktiviti dan Pencapaian

1. Mengkaji dan memantau saham-saham tak siar harga yang sedia ada dan megkaji cadangan pelaburan-pelaburan baru.

2. Membincangkan projek-projek dalam pelaksanaan ke atas aset-aset hartanah koperasi termasuk proses pecah tanah, berunding dengan pihak yang minat untuk membangunkan tanah tersebut dan sebagainya.

3.Koperasi memiliki 34 sangkar dan hasil keuntungan yang diperolehi pada tahun kewangan 2017 adalah sebanyak RM95,9509.12. Projek ternakan ikan ini dikawalselia oleh Anggota Lembaga Koperasi, En.Muhamad bin Saad dan dibantu oleh seorang pekerja.

4. Banyak agensi kerajaan mahupun swasta membuat kawatan kerja ke projek ternakan ikan koperasi antaranya Koleh Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang datang membuat lawatan pada 31 Oktober 2017.

5. Koperasi telah menerima tawaran dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia Berhad dalam pemilikan hartanah di Tijani Square, Sungai Buloh Selangor untuk 3 unit kondominium dan pemaju telah menawarkan perjanjian penyewaan bangunan tempoh 3 tahun.

 

 

 

 

 
 
 

All Rights Reserved

Koperasi KOSPETA MALAYSIA BERHAD

No. 10 & 12 Tingkat 1 Jalan 6/3A KM12

Jalan Ipoh Pusat Bandar Utara 68100 Kuala Lumpur

No.Tel: 03-61366097 / 03-61360564 No Faks: 03-61384463

E-mail: kospeta66@gmail.com

Laman Web : www.kospeta.org